Anunț achiziție materiale și consumabile, noiembrie 2012

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
 
Anunţ solicitare ofertă de preț pentru achiziție directă
 
Bucureşti, Noiembrie 2012
 
Persoană juridică achizitoare S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L., cod unic înregistrare RO 24814952, cu sediul social în București, sector 3, Str. Aleea Baraj Bicaz nr. 118, bloc M32B, Scara 1, etaj 6, ap. 78 și punctul de lucru în București, sector 6, Calea Giulești nr. 8D (fost 6-8), etaj 1, telefon 0374 023 255, fax 0314 370 015, e-mail increator@insoft-dc.ro, solicită oferte de preț pentru „Achiziționarea unor materiale și consumabile necesare desfăşurării în condiții optime a activităților specifice”, aferente proiectului „DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL EDUCAȚIONAL ADAPTATIV - INcreator”, ID 1279, SMIS 38994, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 01.08.2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 2 – „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare”.
Achiziția se va face prin Achiziție Directă.  Valoare estimată a achiziției este 32.000,00 lei fără TVA.
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
Pentru mai multe detalii și documentația aferentă achiziției ne puteți contacta la adresa de e-mail increator@insoft-dc.ro sau pe fax 0314 370 015.
Ofertele se vor trimite pe fax cel târziu până la data de 07 noiembrie 2012, orele 16.00.