Anunț achiziție servicii Consultanță Managerială, ianuarie 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

Anunţ solicitare oferte de preț pentru cerere de oferte
 

 

Bucureşti, Ianuarie 2013

Persoană juridică achizitoare S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L., cod de înregistrare fiscal RO 24814952, cu sediul social în București, sector 3, Str. Aleea Baraj Bicaz nr. 118, bloc M32B, Scara 1, etaj 6, ap. 78 și punctul de lucru în București, sector 6, Calea Giulești nr. 8D (fost 6-8), etaj 1, telefon 0374 023 255, fax 0314 370 015, e-mail increator@insoft-dc.ro, solicită oferte de preț pentru achiziția de Servicii de consultanţă managerială, cod CPV 79411000‐8, pentru proiectul „DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL EDUCAȚIONAL ADAPTATIV - INcreator”, ID 1279, SMIS 38994, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 01.08.2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 2 – „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare”.

Achiziția se va face prin Cerere de oferte.  Valoare estimată a achiziției este 206.850 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Pentru mai multe detalii și documentația aferentă achiziției ne puteți contacta la adresa de e-mail increator@insoft-dc.ro sau pe fax 0314 370 015.

Oferta originală se va depune la sediul societății INSOFT (Punctul de lucru) până la data de 15 Februarie 2013, orele 17.00.