Anunț achiziție Studiu de Piață, octombrie 2012

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

Anunţ solicitare oferte de preț pentru cerere de oferte
 

Bucureşti, Octombrie 2012

 

Persoană juridică achizitoare S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L., cod de înregistrare fiscal RO 24814952, cu sediul social în București, sector 3, Str. Aleea Baraj Bicaz nr. 118, bloc M32B, Scara 1, etaj 6, ap. 78 și punctul de lucru în București, sector 6, Calea Giulești nr. 8D (fost 6-8), etaj 1, telefon 0374 023 255, fax 0314 370 015, e-mail increator@insoft-dc.ro, solicită oferte de preț pentru Servicii aferente elaborării unui „Studiu de piaţă privind impactul utilizării tehnologiei digitale în formarea profesională continuă şi în formarea initial”, cod CPV 79311100-8, pentru proiectul „DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONȚINUT DIGITAL EDUCAȚIONAL ADAPTATIV - INcreator”, ID 1279, SMIS 38994, proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 01.08.2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 2 – „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare”.

Achiziția se va face prin Cerere de oferte.  Valoare estimată a achiziției este 361.200 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Pentru mai multe detalii și documentația aferentă achiziției ne puteți contacta la adresa de e-mail increator@insoft-dc.ro sau pe fax 0314 370 015.

Oferta originală se va depune la sediul societății INSOFT Development & Consulting S.R.L. (Punctul de lucru) până la data de 01 noiembrie 2012, orele 16.00.