Anunț privind achiziția de servicii de difuzare spoturi Tv și Radio în cadrul proiectului „INSTRUIRE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MODERNE” – INFUSE”

S.C. INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., partener în cadrul proiectului „Instruire pentru furnizarea de servicii moderne”, proiect co-finanțat prin Fondul Social European, în baza contractului de finanţare nr. POSDRU/169/6.2/S/146756, achiziționează Servicii de difuzare și monitorizare spot TV și Radio în cadrul proiectului „INSTRUIRE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MODERNE”
 
Obiectul şi locul de implementare a contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă Servicii de difuzare și monitorizare spot TV și Radio în cadrul proiectului „INSTRUIRE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII MODERNE”
 
Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata estimată 3 luni de zile de la semnarea acestuia.
 
Valoarea estimată a contractului: 1.693.548,39 lei fără TVA
 
Procedura de atribuire a contractului de furnizare: licitaţie deschisă conform prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 
Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut.

 1. Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt următoarele:
 1. Difuzare și monitorizare spot TV

Cerinţe: derularea a 3 campanii de difuzare, pentru 3 spoturi TV (1 spot per campanie), fiecare spot cu o durată de 30 de secunde. În cadrul unei campanii, spotul va fi difuzat pe minimum 5 posturi naționale generaliste din care unul de știri, restul anunțurilor urmând a fi difuzate pe posturi regionale/locale. Cele 5 posturi naționale se vor regăsi în primele 10 posturi naționale pe baza audiențelor înregistrate în perioada ianuarie-martie 2015, pe targetul 18+ urban, iar posturile regionale vor acoperi în mod echilibrat toate cele 8 regiuni. Spoturilor TV vor fi difuzate pe posturi cu un Rating 000 (mii de persoane pe minut) de minim 30 pentru posturile naționale și 4 pentru posturile regionale.
 
Pe durata fiecărei campanii spoturile TV se vor difuza de minim 3 ori pe zi, de luni până duminică, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice pe posturile naționale și de 5 ori pe zi pe posturile cu acoperire regională. Se va respecta un interval orar de difuzare între orele 07:00 – 23:00, de luni până duminică, iar el puțin 40% din difuzări vor fi în prime-time-ul posturilor (19:00 – 22:00).
 
La finalul fiecărei campanii se vor realiza monitorizări ale difuzării.

 1. Difuzare și monitorizare spot radio

Cerinţe: derularea a 3 campanii de difuzare, pentru 3 spoturi radio (1 spot per campanie), fiecare spot cu o durată de 30 de secunde. Durata unei campanii va fi de 30 de zile. În cadrul unei campanii, spotul va fi difuzat pe 3 posturi naționale, restul anunțurilor urmând a fi difuzate pe posturi regionale/locale. Cele 3 posturi naționale se vor regăsi în primele 5 stații naționale, din punct de vedere al audienței -Daily Reach 000 (de minim 100 pentru posturile naționale și 30 pentru posturile regionale ).
 
Cel puțin 40% din difuzări vor fi în prime-time-ul posturilor (07:00 – 10:00 și 17:00-19:00).
 
Pe durata fiecărei campanii spoturile radio se vor difuza de minim 3 ori pe zi, de luni până vineri, pe posturile naționale și de 10 ori pe zi pe posturile cu acoperire regională. La finalul fiecărei campanii se vor realiza monitorizări ale difuzării.
 

 1. Context/premise:

Prezenta procedură de achiziţie publică este demarată în contextul implementării la nivel național a proiectului “Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare POSDRU/169/6.2/S/146756, proiect care are ca Solicitant Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenție 6.2 “Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.
 
Proiectul a debutat la data 01 octombrie 2014 și se derulează pe o perioadă de 12 luni. 
 
În acord cu prioritățile stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020, obiectivele generale ale proiectului au în vedere îmbunătățirea participării pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale pentru 7.000 de persoane ce aparțin grupurilor vulnerabile prin organizarea de cursuri de calificare în domeniile –babysitter, îngrijire bătrâni, îngrijire copii precum și formarea profesională în vederea dobândirii de noi competențe pe cale non-formală (online) a 5.000 de persoane angajate în administrația publică locală care derulează activități în domeniul incluziunii sociale. Cei 5.000 de specialiști în domeniul incluziunii sociale vor beneficia de cursuri de instruire pe teme specifice și transversale (de dezvoltare personală) prin intermediul unei platforme online de formare continuă.
 

 1. Serviciile de publicitate media vizate :
 • Difuzarea, timp de 30 de zile/campanie, a câte unui spot TV pe posturi TV cu acoperire naţională și regională/locală, selectate pe criteriul audienţei;
 • Difuzarea, timp de 30 de zile/campanie, a câte unui spot radio la stații radio cu acoperire naţională și regională/locală, selectate pe criteriul audienţei;
 • Monitorizarea difuzării spoturilor tv;
 • Monitorizarea difuzării spoturilor radio.
 1. Motivele pentru care se doreşte achiziţionarea acestor servicii

Prin achiziționarea acestor servicii se urmărește atingerea obiectivelor proiectului prin derularea unei campanii de impact de informare și conștientizare. Campania vizează creșterea gradului de informare a publicului larg și a publicului țintă cu privire la finanţările nerambursabile alocate prin intermediul Instrumentelor Structurale, oportunitățile de formare profesională și de calificare precum și rezultatele obținute în cadrul proiectului.

 1. Campania se adresează:
 • Publicului țintă al proiectului care este reprezentat de specialiști în incluziune socială din administrația publică locală și persoane din grupuri vulnerabile, cu vârste între 18-65 de ani; campania se va desfășura la nivel național și va avea adresabilitate inclusiv în zonele rurale;
 • Publicului larg care este un grup-ţintă adiacent al campaniei având în vedere că toţi cetăţenii pot fi interesați de proiectele cu finanțare europeană și de oportunitățile de formare existente pe piața muncii
 1. Rezultatele cantitative şi cele calitative ale utilizării serviciilor ce urmează a fi achiziţionate și impactul urmărit:
 • Difuzarea a 3 spoturi TV de 30 de secunde, pe cel puţin 5 posturi tv cu acoperire naţională și alte posturi TV cu acoperire regională/locală, timp de 30 de zile. Se va asigura un minim de 3 difuzare difuzări pe zi, de luni până duminică, pe posturile naționale și 5 difuzări pe zi pe posturile cu acoperire regională. Cel puțin 40% din difuzări vor fi în prime-time-ul posturilor (19:00 – 22:00).
 • Difuzarea a 3 spoturi radio de 30 de secunde, pe 3 posturi radio cu acoperire naţională și alte posturi radio cu acoperire regională/locală, timp de 30 de zile. Se va asigura un minim de 3 difuzare difuzări pe zi, de luni până vineri, pe posturile naționale și 10 difuzări pe zi pe posturile cu acoperire regională. Cel puțin 40% din difuzări vor fi în prime-time-ul posturilor (07:00 – 10:00 și 17:00-19:00).

Impact:

 • Crearea unei imagini pozitive în rândul publicului larg la nivel național asupra modului de utilizare a fondurilor europene alocate prin intermediul Instrumentelor Structurale;
 • Creșterea gradului de conștientizare a persoanelor din grupurile vulnerabile cu privire la oportunitățile de calificare și integrare pe piața muncii;
 • Creșterea gradului de conștientizare a specialiștilor în incluziune socială din cadrul autorităților publice locale cu privire la oportunitățile dobândirii de noi competențe pe cale non-formală;
 • Îmbunătățirea participării pe piața muncii și promovarea incluziunii sociale;
 • Informarea mass-media pentru a asigura transparența utilizării fondurilor europene.
 1. Evaluarea rezultatului obţinut:
 • Creșterea numărului de dosare de candidatură, respectiv a numărului persoanelor din grupul țintă interesate să participe la activitățile derulate în cadrul proiectului –atât specialiști în incluziune socială cât și persoane din grupuri vulnerabile;
 • Creșterea gradului de conștientizare a persoanelor din grupul țintă, a reprezentanților mass media și a publicului larg cu privire la obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului.

Prezentul Raport de oportunitate poate fi descărcat de pe pagina de Internet proprie www.insoft-dc.ro  şi din sistemul informatic de achiziţii publice de servicii de publicitate www.publicitatepublica.ro , precum şi la adresa www.e-licitatie.ro .
 
Pentru mai multe detalii sau clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail achiziţii@insoft-dc.ro sau pe fax: 0314 370015, persoana de contact Georgiana Arsene, responsabil achiziţii.