Anunţ privind finalizarea activităţilor din proiectul INCREATOR

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” , „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
 
Dezvoltarea inovativă a unui instrument pentru crearea de conţinut digital educaţional adaptiv.
 
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
 
SC INSOFT Development & Consulting SRL, cu sediul social în BUCUREŞTI, Șoseaua Virtuții nr. 19D, parter, camera 003, sector 6, cod poştal 060783, a derulat, începând cu data de 01 august 2012 și până la sfârșitul lunii ianuarie 2015, proiectul “DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONŢINUT DIGITAL EDUCAŢIONAL ADAPTIV - INcreator“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 01.08.2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.
 
Valoarea totală a proiectului este de 5.794.702 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.908.888 lei (2.414.377,04 lei din FEDR și 494.510,96 lei din bugetul de stat).
 
Proiectul s-a implementat în Municipiul București pe o durată de 30 de luni.
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea unei platforme tehnologice, ca suport al dezvoltării procesului inovativ de producţie pentru materiale de învățare. Platforma tehnologică este bazată pe un sistem integrat hardware-software, care permite crearea de conţinut educaţional digital cu un grad mare de adaptare. Sistemul ce permite realizarea de conţinut prin două modalităţi distincte: offline şi online se adresează atât instituțiilor de învățământ, cât și companiilor private.
 
Implementarea proiectului contribuie la creşterea calităţii activităţii de cercetare din România, prin procesul de translatare a rezultatelor din domeniul cercetării teoretice în planul cercetării aplicative.
 
Detalii suplimentare puteţi obţine la: tel. 037.402.32.55, e-mail: office@insoft-dc.ro sau vizitând site-ul http://www.insoft-dc.ro/increator.