Anunţ privind începerea activităţilor din proiect

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - ”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

SC INSOFT Development & Consulting SRL, cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Aleea Baraj Bicaz nr. 118, bloc M32B, sc. 1, etaj 6, ap. 78, sector 3, București; cod poştal 032793, derulează, începând cu data de 01.08.2012, proiectul “DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A UNUI INSTRUMENT PENTRU CREAREA DE CONŢINUT DIGITAL EDUCAŢIONAL ADAPTIV - INcreator“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 404/ 01.08.2012, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele şi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 5.794.702 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.908.888 lei (2.414.377,04 lei din FEDR si 494.510,96 lei din bugetul de stat).

Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată de 30 de luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă crearea unei platforme tehnologice, ca suport al dezvoltării procesului inovativ de producţie pentru materiale de ȋnvăţare.

Detalii suplimentare puteţi obţine la: tel. 037.402.32.55, e-mail: consultanta@insoft-dc.ro