BLINK

BLINK este o soluție completă de management educațional integrat ce sprijină îmbunătățirea calității sistemului de învățământ. BLINK reprezintă o sursă centralizată de date complete şi corecte ce susține managementul unităților de învățământ și organizarea pedagogică.
 
BLINK pune la dispoziția utilizatorilor funcționalități pentru:

 • Managementul structurii unității de învățământ (cicluri și nivele de învățământ, specializări, materii). Utilizatorii pot gestiona în mod dinamic, direct din interfața soluției, toate nomenclatoarele de specializări și materii școlare, inclusiv curriculum la decizia școlii, în conformitate cu normele metodologice aprobate;
 • Managementul personalului didactic și a activității acestuia în cadrul unității de învățământ;
 • Managementul istoricului școlar al unui elev, inclusiv gestionarea transferului acestuia între clase sau unități de învățământ;
 • Gestiunea orarului și a calendarului activităților din cadrul unității școlare. Utilizatorii pot configura direct din interfață durata orelor de curs și a pauzelor în funcție de specific;
 • Gestiunea facilă a notelor, mediilor și absențelor, inclusiv situațiile școlare de final de an, prin intermediul modulului de catalog virtual. Calculul mediilor se face automat pe baza unor formule configurabile direct din interfața soluției;
 • Accesarea și descărcarea foilor matricole sau a altor documente școlare, pe baza unor machete prestabilite, care pot fi configurate în funcție de specificul unității de învățământ și al prevederilor legislative;
 • Comunicarea directă, transparentă cu toți cei din cadrul școlii: elevi, profesori, părinți, secretariat, conducere prin serviciul de notificări prin e-mail și SMS. Utilizatorii au la dispoziție șabloane predefinite pentru a facilita transmiterea de mesaje standard;
 • Generarea de clasamente și statistici, atât la nivelul unei clase, cât și la nivelul unității de învățământ.

Beneficiari și avantajele utilizării soluției informatice:

 • Elevii beneficiază de instrumente pedagogice de ultimă generație și află notele instantaneu sau pot vedea situația școlară completă oricând, de oriunde.
 • Părinții au acces în timp real la informații referitoare la activitatea școlară a copiilor și la o comunicare directă cu personalul didactic;
 • Cadrele didactice beneficiază de administrarea electronică a informațiilor referitoare la elevi; toate informațiile referitoare la elevii unei clase – note, absențe, observații pentru părinți, inclusiv istoricul școlar – sunt administrate electronic, timpul și efortul alocat acestora fiind redus în favoarea activităților pedagogice care aduc valoare adăugată;
 • Personalul administrativ gestionează, într-un timp scurt,  toate resursele referitoare la imaginea unității de învățământ. Se pot colecta într-un timp scurt, toate informațiile necesare referitoare la unitatea de învățământ, pentru obținerea unei imagini corecte, de ansamblu asupra instituției respective.
 • Factorii de decizie dispun de date actualizate în timp real și rapoarte complete pe care le pot administra cu ajutorul unor instrumente robuste, intuitive și ergonomice care îi pot sprijini în alocarea eficientă a resurselor umane sau materiale.

Soluția completă de management educațional este o aplicație integrată care influențează pozitiv atât procesul de predare/învățare, cât și generarea noilor strategii în educație. Astfel, BLINK încurajează o nouă modalitate de abordare a funcționării eficiente a sistemului de educație și generează un mediu de învățare competitiv, care să asiste excelența, asigurând schimbarea sistemică, inovația și sustenabilitatea.