CREVIS

 

Polul de competitivitate – CREVIS, este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Polul de competitivitate – CREVIS este compus din 7 proiecte implementate de 13 parteneri: 11 IMM-uri și 2 universități:

• 1 proiect de investiții;

• 4 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, orientate spre dezvoltarea de produse și servicii inovative;       

• 2 proiecte interconectate (soft) – management integrat și informare, publicitate și diseminare.

Compania INSOFT este responsabilă de implementarea a trei proiecte –de investiții, de management integrat și de cercetare-dezvoltare.

  1. Centrul de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice

Acronim : Investiții

Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

Nr. Proiect: ID 12P019001 / Cod SMIS – 50432

Obiectivul general al proiectului de investiții asociat polului CREVIS este creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a trainingului (instruirii) personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

  1. Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România

Acronim : CDI2

Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

Nr. Proiect : ID 12P019003 / SMIS 50421

Obiectivul general al acestui proiect constă în reducerea la minimum a riscului de producere a unor accidente grave, cu impact ridicat asupra oamenilor și a mediului înconjurător, prin realizarea unei platforme inovative pentru monitorizarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, oferind posibilitatea intervenției rapide, ceea ce se încadrează în strategia generală a polului de competitivitate, de creștere a securității în infrastructurile critice

  1. Managementul integrat al polului CREVIS

Acronim : SOFT 1

Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

Nr. Proiect : ID 12P019006 / Cod SMIS – 50244

Obiectivul general al acestui proiect constă în realizarea managementului integrat al Polului de Competitivitate pe toată durata de implementare a acestuia: 20 de luni.

Pentru mai multe detalii despre proiect vizitați site-ul www.crevis.ro.