Cubul pentru realitate virtuală cu imersie – soluție modernă pentru instruirea specialiștilor și monitorizarea de la distanță a infrastructurilor critice

Cubul pentru realitate virtuală cu imersie reprezintă unul dintre cele mai performante sisteme de vizualizare tridimensională (3D) și rezultatul principal al proiectului „Centru de cercetare-dezvoltare pentru realitate virtuală aplicată infrastructurilor critice, din cadrul Polului de competitivitate CREVIS”.

„Polul de competitivitate pentru creșterea productivității economice prin folosirea inovativă a realității virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS” este unul dintre principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune, ce urmărește crearea primului Centru de Excelență din Europa dedicat monitorizării infrastructurilor critice.

Cele mai moderne soluții tehnologice au fost identificate și vor fi utilizate pentru monitorizarea infrastructurilor critice și instruirea specialiștilor din domeniu. Astfel, cubul pentru realitate virtuală cu imersie care va face parte dintr-un laborator de ultimă generație, este un sistem de tip „CAVE” (Cave Automatic Virtual Environment), care este în prezent unul dintre cele mai performante sisteme de vizualizare tridimensională (3D), îmbunătățind semnificativ modul în care utilizatorii pot vizualiza, naviga și interacționa în mediile virtuale. Sistemul de tip CAVE –cameră virtuală 3D oferă numeroase avantaje: îmbunătățirea senzației de imersie, obținerea unor imagini stereoscopice de înaltă definiție, câmp de vizualizare larg, posibilitatea de vizualizare individuală sau colectivă (mai mulți utilizatori pot colabora, experimenta și interacționa simultan).

Camera virtuală 3D este un mediu imersiv și interactiv în care participanții sunt înconjurați de imagini virtuale și sunet 3D. Aceștia au posibilitatea de a manevra și de a atinge obiectele din mediul virtual creat. Cu ajutorul echipamentelor de urmărire a mișcării și a altor dispozitive de realitate virtuală (mănușă virtuală, joystick, HMD (Head Mounted Displays) etc.), mediul virtual creat va permite imersia utilizatorului. Practic acest mediu reprezintă o replică a unei camere adevărate și este la ora actuală experiența cea mai avansată de simulare și interacțiune existentă pe piața de realitate virtuală.

Camera virtuală va permite simulări ale unor medii reale (infrastructuri critice) care sunt foarte greu de analizat și de monitorizat în condiții obișnuite și nu pot fi reproduse cu ușurință din cauza costurilor mari de replicare sau a altor factori restrictivi (sunt greu accesibile din punct de vedere al localizării, au o dimensiune redusă sau foarte mare etc.).

În acest mediu virtual imersiv vor fi realizate simulările create de către specialiștii din laboratoarele de dezvoltare de programe software și conținut aplicativ și se vor testa prototipurile virtuale și simulările realizate individual sau în colaborare, de către membri ai Polului CREVIS. De asemenea aici se vor putea organiza instruiri pentru utilizarea produselor inovative realizate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare. La instruirile organizate în cadrul centrului vor putea participa atât specialiștii din echipele de cercetare-dezvoltare ale membrilor Polului CREVIS, cât și specialiști din alte organizații (clienți care vor achiziționa produse și servicii dezvoltate în cadrul proiectului).

Cubul pentru realitate virtuală cu imersie reprezintă unul dintre principalele rezultate care vor contribui la asigurarea sustenabilității proiectului. Pe viitor aici se vor putea realiza cercetări tehnologice, camera virtuală fiind un sistem modular care va permite integrarea ulterioară și a altor echipamente de ultimă generație care vor apărea pe piața.

Despre Polul de Competitivitate CREVIS

CREVIS are ca obiectiv creșterea productivității economice, în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare. În cadrul acestui centru vor fi folosite tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Polul CREVIS este implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013” - Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producție” - Domeniul major de intervenție 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operațiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”, proiecte cofinanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Mai multe informații sunt disponibile la: www.crevis.ro,  

https://plus.google.com/+CrevisRo/posts,   

https://www.facebook.com/pages/Pol-Crevis/467771630054343?ref=hl.