A debutat proiectul MEDSIS

INSOFT Development & Consulting derulează, începând cu data de 31.07.2013, proiectul “Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ - MEDSIS“.
 
Acronim : MEDSIS
 
Solicitant : S.C. InSoft Development&Consulting S.R.L. (INSOFT)
 
Autoritatea contractantă : Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) 
 
Tip proiect : Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor
 
Nr. Proiect : 1456 / Cod SMIS – CSNR 43615
 
Durata: 2013-2015 (22 luni)
 
Director de proiect : Prof. univ. dr. Dana Galieta Mincă
 
Manager de proiect (INSOFT) : Oana-Adriana Șoica
 
Responsabil tehnic: Alexandru Sofronia
 
Scurtă descriere a proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui produs inovativ complex, în cadrul temei „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ”. Produsul va îngloba elemente inovative, ce vor contribui la integrarea și interconectarea tuturor activităților medicale din spital şi ambulatoriul de specialitate, cu activitățile complexe de management și raportare, specifice domeniului medical, facilitând urmărirea în timp real  a costurilor per pacient.
 
Din punct de vedere științific proiectul se axează pe o nouă abordare a cerințelor informatice din domeniul medical, bazată pe aplicarea conceptelor Balanced Scorecard în managementul activităţilor din spitale. Valoarea adăugată va fi rezultatul introducerii acestor concepte în structura sistemului informatizat şi al implementării celor mai noi tehnologii informatice, special concepute pentru dezvoltarea și utilizarea unor programe dedicate, ce pot fi accesate de un număr mare de utilizatori. Prin dezvoltarea soluţiei propuse se va facilita accesul continuu şi cuantificabil al pacienţilor la un act medical de calitate.