Despre proiect

Evoluția internetului și a tehnologiilor multimedia reprezintă factorul de bază al evoluției comerțului electronic, unde consultanța de specialitate, tehnologia folosită, serviciile prestate și asistența tehnică reprezintă cele patru sectoare cheie ale industriei de e-commerce.

 

Mediul on-line este în continuă evoluție, iar în perioada imediat următoare se anunță creșterea impactului acestuia.

 

Comerțul on-line se schimbă cu mare viteză în fiecare an, ceea ce-i face pe consumatori să aibă așteptări foarte mari. Adoptarea celor mai noi tehnologii și tendințe pot revigora afacerile și, bineînțeles, crește vânzările.

 

O problemă acută, existentă în structura de funcționare a IMM-urilor din România, este excesul de birocrație și lipsa tehnicii adecvate, moderne, resimțită de aproape toate persoanele care lucrează în orice instituție din România, inclusiv în cadrul IMM-urilor, datorată, în principal, redundanței ridicate a datelor manipulate și a problemelor de comunicare existente între diversele departamente ale unei întreprinderi și între întreprindere și mediul extern.

 

Premisele care au stat la baza deciziei de implementare a proiectului vizează:

  • Fluidizarea și îmbunătățirea fluxurilor de lucru din cadrul companiei printr-o gestionare eficientă a activității comerciale;
  • Posibilitatea furnizării de lecții demonstrative on-line;
  • Posibilitatea realizării de cumpărături on-line;
  • Înregistrarea și gestionarea unui volum ridicat de date despre clienți, comenzi etc., pentru fiecare realizându-se și un istoric complet;
  • Urmărirea și gestionarea optimă a problemelor ce apar la client, pe baza feedback-ului primit de la aceștia;
  • Oferirea unei securități sporite a informațiilor înregistrate;
  • Reducerea timpilor alocați desfășurării diverselor activități din cadrul companiei.

 

Scopul proiectului „Prezență on-line, competitivitate crescută!” este creșterea competitivității INSOFT Development & Consulting, prin asigurarea unei mai bune percepții a activității companiei și prin corelarea cu nevoile locale, intra și inter-regionale, a integrării competitive în piața europeană și a cerințelor și standardelor Uniunii Europene.

 

Valoarea adăugată adusă prin proiect constă în creșterea vizibilității companiei INSOFT Development & Consulting, cu precădere, în mediul on-line și facilitarea accesului potențialilor clienți la informații specifice, la lecții demonstrative și, nu în ultimul rând, facilitarea procesului de achiziționare a produselor/serviciilor oferite.

 

Implementarea proiectului va avea influență atât asupra activității companiei INSOFT Development & Consulting, prin creșterea comunicării, organizării și eficientizării activităților comerciale ale companiei, cât și prin informarea corectă și colaborarea strânsă cu clienții (existenți și potențiali). Utilizarea noilor tehnologii va contribui la îmbunătățirea serviciilor furnizate de INSOFT iar clienții vor beneficia de soluții moderne și inovative care îi vor ajuta în creșterea eficienței activității pe care o desfășoară.