Activitati

Pe durata celor 12 luni de implementare a proiectului, se vor derula următoarele activități principale:

  • Inițierea proiectului - finalizată;
  • Informarea și publicitatea - anunț începere proiect;
  • Managementul de proiect -  în curs;
  • Organizarea procedurilor pentru selectarea furnizorilor în vederea achiziționării produselor și serviciilor -  în curs;
  • Recepția și instalarea echipamentelor hardware (TIC) - finalizată;
  • Proiectarea sistemului eCommerce - finalizată;
  • Implementarea soluției informatice proiectate - finalizată;
  • Auditul Extern al Proiectului - neînceput.