Obiective

Obiectiv general: creșterea competitivității companiei INSOFT Development & Consulting prin dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic de transpunere în mediul on-line a activității proprii, sistem care să cuprindă și soluții de comerț electronic.

Implementarea unei soluții de promovare on-line a companiei, inclusiv a unui sistem pentru comerțul electronic, asigură îmbunătățirea proceselor din companie, ceea ce va duce la creșterea competitivității firmei.

 

Astfel, componenta software devine o resursă indispensabilă în activitatea unei firme, de bună funcționare, iar de complexitatea acestei componente depind toate celelalte elemente implicate în procesele productive din cadrul companiei.

 

Obiective specifice

  • Realizarea unei soluții on-line pentru promovarea activității companiei, prin dezvoltarea și implementarea unui magazin on-line; 
  • Realizarea unei platforme pentru comerț electronic (vânzare și plată on-line etc.);
  • Mai buna utilizare a tehnologiilor informaționale și de comunicații;
  • Realizarea unei pagini pentru descărcarea de fișiere (drivere, imagini, programe, lecții demonstrative);
  • Realizarea unui forum de discuții pe specificul activității, cu vizitatorii și clienții companiei;
  • Realizarea unui ghid de cumpărare pentru alegerea produsului dorit;
  • Instruirea a 7 persoane privind specificațiile și funcționalitățile de bază ale sistemelor privind platforma comercială și magazinul on-line;
  • Angajarea unei noi persoane în cadrul companiei (1 administrator de sistem);
  • Creșterea cifrei de afaceri cu minim 8 % în fiecare an post-implementare.