Rezultate

Până la finalizarea proiectului se va avea în vederea obținerea următoarelor rezultate:

 • Definirea și aprobarea metodologiei de organizare a proiectului - finalizată;
 • Coordonarea echipei de implementare a proiectului, cu o alocare clară a responsabilităților - finalizată;
 • Transmiterea unui articol de presă pentru informarea asupra demarării implementării proiectului - finalizată ;
 • Realizarea paginii web a proiectului - finalizată;
 • Transmiterea unui articol de presă pentru informarea asupra încheierii activităților din proiect și a rezultatelor obținute - neîncepută;
 • Realizarea elementelor de identitate vizuală (sigle, link-uri, autocolante) - autocolante realizate si aplicate pe echipamentele achiziționate;
 • Semnarea de contracte cu furnizorii selectați pentru produsele/serviciile necesare implementării proiectului - în curs;
 • Punerea în funcțiune a echipamentelor TIC - finalizată;
 • Realizarea analizei pentru identificarea modalităților optime de creștere a competitivității prin promovarea online a produselor dezvoltate și a serviciilor furnizate - finalizată;
 • Intrarea în producție a sistemului informatic de comerț electronic și corelarea acestuia cu nevoile de dezvoltare ale companiei - finalizată;
 • Realizarea unui sistem informatic de comerț electronic proiectat conform specificațiilor din cadrul analizei - finalizată;
 • Adaptarea soluției informatice astfel încât aceasta să fie ușor accesibilă și să permită promovarea eficientă a produselor și serviciilor companiei INSOFT către clienți din domenii cât mai variate - finalizată;
 • Facilitarea accesului la conținut educațional interactiv pentru categorii multiple de beneficiari finali, prin intermediul sistemului informatic de comerț electronic - finalizată;
 • Sprijinirea educației formale, nonformale și informale în vederea obținerii de noi competențe, utile pentru o mai bună ocupare a forţei de muncă - în curs;
 • Obținerea acceptanței finale - finalizată;
 • Instruirea a 6 persoane pentru utilizarea aplicaţiei informatice de magazin online - finalizată;
 • Auditarea proiectului și a aplicației achiziționate - neîncepută.