Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin intermediul sistemului informatic - MEDSIS

Produsul inovativ rezultat ca urmare a implementării proiectului MEDSIS contribuie la creșterea calității managementului spitalelor și asigură cadrul optim de modernizare a proceselor medicale și economice din domeniul sănătății.

Proiectul MEDSIS este dezvoltat de INSOFT Development&Consulting, în cadrul temei „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ” fiind cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI, Operațiunea 2.3.3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor – „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”.

MEDSIS este sistemul care înglobează elemente inovative pentru urmărirea și organizarea activităților complexe de management și raportare specifice domeniului medical, desfășurate în spitale și ambulatorii de specialitate. Sistemul propus se axează pe o nouă abordare a cerințelor informatice din domeniul medical, bazat pe aplicarea conceptelor Balanced Scorecard în managementul activităților din spitale.

Soluția dezvoltată de INSOFT este compusă dintr-o serie de componente interconectate: Componenta BSC (Balanced Scorecard), componenta Dashboard, componenta BI, componenta HIS Pacient, componenta HIS-ERP. Acestea au fost experimentate în cadrul dezvoltării prototipului iar modularizarea sistemului a fost definită pentru a permite adaptarea sistemului la soluțiile informatice deja existente la client. 

Produsul introduce aceste componente în structura sistemului informatizat, implementând cele mai noi tehnologii, special concepute pentru dezvoltarea și utilizarea unor programe dedicate, ce pot fi accesate de un număr mare de utilizatori.  Astfel, obiectivul principal este facilitarea accesului pacientului la servicii de calitate și la un act medical modern pentru susținerea creșterii eficienței managementului în spitale.