ELAMAN


 

 

Sprijin pentru o carieră de succes în domeniul electronicii aplicate în medicină, automatizări și nanotehnologii

Acronim: ELAMAN

Solicitant: Universitatea Politehnica București

Autoritatea contractantă: CNDIPT (Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic) OI POSDRU – delegat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Tip proiect : Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”  

Nr. Proiect: 135812 / Cod SMIS: 51509

Durata: 2014-2015 (18 luni)

Manager proiect: Prof.dr.ing. Sever PAȘCA

Responsabil implementare stagiu de practică: Alexandru Sofronia

Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă atât în susținerea tranziției către viață activă, a studenților din cadrul organizației reprezentate de Solicitant,  în domeniul electronicii aplicate în medicină, automatizări și nanotehnologii, cât și asigurarea pe termen lung pentru acești studenți a unei cariere de succes.

În cadrul proiectului se va realiza un parteneriat interactiv la nivel regional între Solicitant – Universitatea Politehnica București, un partener de cercetare (IMT –Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Microtehnologii, www.imt.ro) și unul industrial (INSOFT Development&Consulting , www.insoft-dc.ro). Partenerii au expertiză și dotări tehnice de ultimă generație în domeniul vizat de proiect, pentru a sprijini tranziția de la școală la viață activă a studenților din grupul țintă.

Parteneriatul va oferi multiple interacțiuni informale între studenții din grupul țintă și specialiștii din domeniul electronicii aplicate în medicină, automatizări și nanotehnologii, prin sesiunile de informare și workshop-urile ce vor fi organizate în cadrul acestui proiect.

Activitățile de consiliere și orientare profesională din cadrul acestui proiect vor ajuta grupul țintă să-și identifice propriile nevoi și înzestrări profesionale și să cunoască cerințele și oportunitățile pieței muncii în domeniul în care vor activa după terminarea studiilor.

Stagiile de practică la partenerii din cadrul proiectului îi vor ajuta pe studenți să-și dezvolte toate abilitățile practice necesare angajării în domeniul lor de studiu / activitate, după terminarea studiilor universitare. Pe termen lung, aceste activități vor asigura studenților din grupul țintă șansa și sprijinul necesar realizării unei cariere profesionale de succes în domeniul electronicii aplicate în medicină, automatizări și nanotehnologii.

Pentru mai multe informații accesați: http://elaman.upb.ro/.
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.