INCREATOR

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

 

Dezvoltarea inovativă a unui instrument pentru crearea de conţinut digital educaţional adaptiv

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Acronim : INCREATOR

Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

Autoritatea contractantă : Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

Tip proiect : Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Nr. Proiect : ID1279

Durata: 2012-2015 (30 luni)

Valoarea totală a proiectului: 5.794.702 lei

Director de proiect : Lect. Univ. Dr. Sorin Burlacu

Manager de proiect (INSOFT) : Alexandra Oprea

Contact

În cadrul acestui proiect, persoana de contact este:

  • Persoana de contact a Beneficiarului este Alexandra Oprea, Manager de Proiect, telefon (+40) 374 023 255, fax 031/ 437.00.15, e-mail: office@insoft-dc.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.