INSAV

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Sistem avansat pentru reducerea pierderilor în transportul utilităților de interes strategic, bazat pe infrastructura IT și supraveghere aeriană autonomă

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Acronim : INSAV

Solicitant : S.C. InSoft Development&Consulting S.R.L. (INSOFT)

Autoritatea contractantă : Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) 

Tip proiect : Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Nr. Proiect : 1752 / Cod SMIS – CSNR 47532

Valoarea totală a proiectului: 19.658.651 lei

Durata: 2013-2016 (33 luni)

Director de proiect : Prof. univ. dr. Nicolae Jula

Manager de proiect (INSOFT) : Alexandru Sofronia

Contact

În cadrul acestui proiect, persoana de contact este:

  • Persoana de contact a Beneficiarului este Alexandru Sofronia, Manager proiect, telefon (+40) 374 023 255, fax 031/ 437.00.15, e-mail: office@insoft-dc.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.