Activități

Pe durata celor 33 de luni de implementare a proiectului, etapele principale ale proiectului propus spre finanțare sunt:

  • Realizarea prototipului (include elaborare specificații sistem) – finalizată
  • Experimentarea prototipului și definitivarea documentației– activitate în curs
  • Protejarea drepturilor de proprietate industrială – finalizată
  • Introducerea in producție a sistemului - activitate în curs
  • Realizarea produsului - activitate în curs
  • Managementul proiectului – activitate în curs
  • Activități de informare și publicitate - activitate în curs - anunț începere proiect, editare autocolante, broșuri, pliante și realizare pagină web – finalizate, anunț de finalizare proiect, sesiuni de comunicări și conferințe – planificate pentru perioada următoare
  • Audit financiar – activitate în curs