Activităţi de informare şi publicitate

 

A fost publicat anunțul în presă  privind lansarea proiectului:

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

Anunţ privind începerea activităţilor din cadrul proiectului INSAV
 

Bucureşti,  August 2013

 

INSOFT Development & Consulting derulează, începând cu data de 31.07.2013, proiectul “SISTEM AVANSAT DE MONITORIZARE DESTINAT REDUCERII PIERDERILOR ÎN TRANSPORTUL UTILITĂȚILOR DE INTERES STRATEGIC, BAZAT PE INFRASTRUCTURĂ TIC ȘI SUPRAVEGHERE AERIANĂ AUTONOMĂ - INSAV“. Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 484/ 31.07.2013, încheiat cu Ministerul Educației Naționale - Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 19.658.651 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.898.327 lei (6.555.611,41 lei din FEDR și 1.342.715,59 lei din bugetul de stat).

Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată de 21 de luni.

Obiectivul proiectului constă în susținerea inovării și mărirea productivității în cadrul INSOFT Development & Consulting, prin crearea unui produs complex IT&C destinat monitorizării aeriene a rețelelor de transport energie, petrol și gaze în scopul detectării automate a defectelor și a evaluării consecințelor acestora. Produsul dezvoltat va avea capacitatea de a monitoriza și de a detecta de la distanță eventualele defecte sau deficiențe, pe care le va comunica în timp real, prevenind astfel agravarea situației și facilitând intervenția promptă pentru rezolvarea problemelor.

Mai multe informații despre proiect se pot obține vizitând site-ul: www.insoft-dc.ro, la tel. 037.402.32.55, sau transmițând un mesaj la adresa de e-mail: cercetare@insoft-dc.ro.

Date de contact:

Nume Prenume: Ciobanu Răzvan

Funcție: Manager de proiect

INSOFT Development & Consulting

 

o   S-a realizat editarea a 60 de autocolante – etichete pentru echipamente si consumabile IT

o   S-a realizat editarea a 500 de broșuri și 2000 de pliante

o   Participarea la 2 Sesiuni de comunicare și conferințe - planificată pentru perioada următoare

 

Descarcă model etichete pentru echipamente IT aici

Descarcă model etichete pentru consumabile IT aici

Descarcă broșură aici

Descarcă pliant aici

Descarcă panou aici