Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui produs complex IT&C destinat monitorizării aeriene a reţelelor ce transportă energie, petrol și gaze, în scopul detectării automate a defectelor şi a evaluării consecinţelor acestora.
În reţelele naționale apar adesea pierderi semnificative iar rezultatul urmărit prin implementarea acestui proiect constă în îmbunătățirea semnificativă a proceselor de monitorizare și control şi dezvoltarea resurselor umane implicate în activități specifice.
Aspecte inovative:

 • un proces de prelucrare de semnal şi de imagini pentru depistarea defectelor;
 • sisteme inovative de transmisie a datelor între sol şi suportul de zbor;
 • comanda automată a zborului pe baza hărţilor implementate la fiecare acţiune;
 • semnalizarea defectelor și revenirea automată a sistemului aerian autonom în zona defectelor;
 • implementarea inovativă a unor algoritmi de apreciere a pierderilor din rețele pe baza rezultatelor monitorizării;
 • crearea unui portal care să conţină informații de la fiecare sistem în parte.

Inovarea apare din introducerea unor soluţii de achiziţii date de la senzori inteligenţi şi camere video în vizibil şi UV, a unor prelucrări de imagine special concepute pentru fiecare aplicaţie, a posibilităţii de detectare a defectelor pe linii şi realizarea corelaţiilor cu valoarea pierderilor corespunzătoare, a unor soluţii de comandă a platformei de zbor cu urmărirea automată a traseelor şi revenire tot automată în caz de depistare defect.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea, pe parcursul celor 33 de luni de implementare a proiectului, de activități inovative într-un domeniu specific al ofertei de sisteme IT&C, cel al sistemelor speciale de monitorizare de la distanță a unor ținte de lungimi mari și de analiză bazată pe procesoare de imagini cu capabilități sporite de comunicații și baze de date, rezultatele științifice și tehnologice obținute urmând a contribui la dezvoltarea portofoliului românesc de cunoaștere și la creșterea vizibilității pe plan internațional a cercetării științifice românești;
 • Dezvoltarea experimentală și realizarea noului produc IT&C complex inovativ, sistem aerian de monitorizare a pierderilor pe rețelele naționale de transport a energiei electrice, petrolului și gazelor, în variante constructive specifice fiecărui tip de utilitate;
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, prin depunerea unei cereri de brevet la OSIM;
 • Crearea de 2 (două) noi locuri de muncă pe perioada implementării proiectului;
 • Menținerea a nouă locuri de muncă, cel puțin pe perioada de durabilitate a proiectului;
 • Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a firmei INSOFT Development & Consulting, atât din punct de vedere al resurselor umane, cât și al infrastructurii TIC.
 • Creșterea cifrei de afaceri a INSOFT Development & Consulting de la 21.359.934 până la 32.096.818, pe parcursul implementării proiectului.