Rezultate

Până la finalizarea proiectului se va avea în vederea obținerea următoarelor rezultate:

 

 1. Realizare prototip
  1. 1.1 Set specificații sistem (1) - finalizat conform document Raport analiză sistem INSAV
  2. 1.2 Proiectul prototipului (1) -  finalizat conform document Raport proiectare prototip INSAV
  3. 1.3 Portal (1) - finalizat  conform document Raport de cercetare privind realizarea portalului INSAV 
  4. 1.4 Prototipul (1) - finalizat  conform document Raport de cercetare privind realizarea protipului INSAV 
  5. 1.5 - 1.8 Contracte de achiziție (4) –Finalizat, 4 contracte semnate
  6.  
 2. Experimentare prototip
  1. 2.1 Raport experimentare (1) – finalizat 
  2. 2.2 Raport experimentare (1) – finalizat 
  3. 2.3 Raport de integrare (1) – finalizat 
  4. 2.4 Raport testare (1) – finalizat
  5. 2.5 Aviz tehnic (1)  – în curs
  6. 2.6 – 2.9 Contracte de achiziție (4) – finalizat, semnat 3 contracte
 1. Protejarea dreptului de proprietate intelectuală 
  1. 3.1 Documentație cerere brevet (1) – finalizat, depusă la OSIM 
  2. 3.2 Documentație cerere brevet tradusă (1) – finalizat 
  3. 3.3 Cerere brevet depusă/înregistrată (1) – finalizat, depusă la OSIM
 1. Introducerea în producție a sistemului - activitate neîncepută
  1. 4.1 – 4.6. Rapoarte de achiziție (2) – în curs
  2. 4.2 Contracte de achizitie (4) – finalizat
  3.  
 1. Realizarea produsului 
  1. 5.1 Documentație de aplicare (1) – în curs
  2. 5.2 Raport pregătire aplicare (1) – în curs
  3. 5.3 Documentație tehnică revizuită (1) – în curs
  4. 5.4 Raport punere în aplicare (1) – în curs
  5. 5.5 Raport de exploatare rezultate (1) – în curs
  6. 5.6 Raport de comercializare rezultate (1) – planificat pentru perioada următoare
  7.  
 1. Management de proiect
  1. 6.1
   Raport de început (1)  – Finalizat
   Rapoarte de progres (8) - în curs - depuse 12 rapoarte de progres
   Raport de final (1) – planificat pentru perioada următoare
   Cereri de rambursare (7) - Finalizat –depuse 12 cereri de rambursare
   Cerere de prefinanțare (1) – Finalizat
  2.  
  3. 6.2
   Rapoarte de monitorizare (7) –Finalizat – depuse 9 rapoarte de activitate
  4.  
 1. Informare şi publicitate
  1. 7.1 Anunț de presă lansare proiect (1)  – Finalizat
  2. 7.2 Anunț de presă finalizare proiect (1) – planificat pentru perioada următoare
  3. 7.3
   Panouri publicitate şi informare (1) – Finalizat
  4. Pliante (2.000), Broșuri (500) – Finalizat
   Etichete autocolante (60) - Finalizat
  5. 7.4 Pagina web proiect (1) - Finalizat
  6. 7.5 Participarea la Sesiuni de comunicare și conferințe (2)  planificat pentru perioada următoare
  7.  
 1. Audit financiar
  1. 8.1 Raport de Audit financiar (1) – în curs