INSOFT este prima companie din România care va furniza conținut educațional interactiv în școlile din Ucraina

INSOFT Development & Consulting a semnat memorandumul de desfășurare a activităților comune cu Ministerul Educației, Tineretului și Sportului din Ucraina, ce prevede cooperarea în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

Cele două organizații vor lucra împreună în cadrul proiectului "Învață  SMART cu learnIN”, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea calităţii procesului de predare şi învăţare prin introducerea de tehnologii de comunicare interactive în educație.

Comisiile de specialitate ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului din Ucraina au evaluat propunerea companiei INSOFT, care a reunit toate elementele solicitate. Prin intermediul learnIN, elevii vor avea la dispoziție soluţii didactice la standarde înalt calitative din punct de vedere tehnologic, acestea fiind completate de posibilitatea adaptării materiei la specificul fiecăruia dintre ei şi la ritmul propriu de învăţare. De asemenea, conținutul materialelor educaționale interactive va respecta curricula de predare specifică sistemului de învățământ din Ucraina.

learnIN propune o abordare 360o

learnIN (www.learnin.ro) propune profesorilor şi elevilor din ciclul gimnazial deopotrivă o abordare interactivă, cu scopul de a aduce valoare adăugată procesului clasic de dobândire a cunoştinţelor. Elementul diferenţiator îl reprezintă, însă, principiul Learning by Doing, întrucât

prin interactivitate, elevii vor fi expuşi unei abordări 360o a materialului didactic care va fi prezentat şi cu ajutorul tutorialelor, filmelor, animaţiilor şi a simulărilor, complementare metodelor de predare deja existente. Produsul reuneşte în acest mod toate cele trei puncte de bază ale procesului educaţional: explorarea, rezolvarea de probleme şi colaborarea între elev şi profesorul său.

Eficientizarea procesului de învăţare

Platforma educaţională learnIN poate fi accesată prin intermediul unei game extinse de dispozitive informatice de la calculatoare şi laptopuri la tablete PC. Aceasta se integrează cu aplicaţii web 2.0 şi este disponibilă în mai multe limbi străine venind astfel în întâmpinarea diversităţii culturale. Totodată, learnIN se integrează cu servicii de tip LDAP şi permite gestionarea automată a utilizatorilor din bazele de date şi sistemele deja existente.

Informații suplimentare pot fi găsite și la link-urile de mai jos: