INVALUE

INVALUE este o soluție modernă de management a competențelor profesionale și personale ale personalului propriu sau ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
INVALUE se adresează atât organizațiilor publice sau private cu rol în consilierea și orientarea forței de muncă, cât și companiilor private interesate de creșterea potențialului resurselor umane proprii.  
 
În versiunea standard, INVALUE dispune de un dicționar de competențe, pre-completat în conformitate cu standardele ocupaționale în vigoare, care poate fi actualizat sau modificat în funcție de necesitățile curente ale organizației. 
 
INVALUE pune la dispoziția utilizatorilor funcționalități pentru:

  • Elaborarea și gestionarea profilului individual în funcție de specific (CV standard în format european);
  • Păstrarea istoricului profesional și educațional prin atașarea tuturor documentelor suport (diplome, cerificări, recomandări) care să ateste experiența relevantă;
  • Identificarea persoanelor compatibile cu un profil profesional în vederea încadrării acestora în cadrul proiectelor curente sau viitoare;  
  • Păstrarea unei baze de date de cursuri de formare, corelate cu ariile de competență necesare atingerii unui anumit profil profesional;
  • Evaluarea și auto-evaluarea nivelului de competențe deținut de o persoană pentru încadrarea într-un anumit profil profesional, inclusiv compararea acestuia cu un nivel minim acceptat;
  • Definirea planului de dezvoltare profesională prin stabilirea obiectivelor individuale și identificarea în mod automat, pe baza rezultatelor evaluărilor, a metodelor adecvate de atingere a acestora (programe de formare profesională, studiu individual etc.);
  • Planificarea și monitorizarea instruirii, inclusiv managementul grupelor de cursanți pentru cursurile de formare din baza de date;
  • Urmărirea îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de dezvoltare profesională prin intermediul rapoartelor de evaluare comparative („acum” și „atunci”).

Soluția INVALUE este compatibilă cu Oracle Database 11g R2, Oracle Weblogic 11g R1, Oracle Linux 6.5, Oracle Solaris 11, Oracle VM 3.0 și cu Oracle Exadata Database Machine, Oracle Exalogic Elastic Cloud, Oracle SuperCluster, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Database Appliance și Oracle Big Data Appliance.