Invitație de participare consumabile TELEJOB

S.C. INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., partener în cadrul proiectului „TeleJob” – Organizarea pieței muncii adiacente Municipiului București, finanţat în baza contractului de finanțare nr. POSDRU/111/4.1/S/100197, invită operatorii economici interesaţi să depună oferte în scopul atribuirii contractului de furnizare consumabile necesare implementării proiectului.

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Obiectul achiziţiei îl reprezintă furnizarea de consumabile necesare implementării proiectului. Produsele vor fi livrate la sediul Beneficiarului

Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, durata estimată 1 lună de zile de la semnarea acestuia.

Valoarea estimată a contractului: 19.955,27 lei fără TVA

Procedura de atribuire a contractului de servicii: achiziţie directă conform Ordinului MFE nr. 1120/2013

Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 22 noiembrie 2013, ora 12:00

Data și ora de deschidere a ofertelor: 22 noiembrie 2013, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul din Şoseaua Virtuţii, nr.19D, etaj 3, sector 6 Bucureşti.

Oferta va conține:

-          Propunerea financiara - presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Oferta va fi transmisă cu detalierea la nivel de cost per bucată per tip de produs solicitat. Oferta va conține și un preț total, cu și fără TVA, exprimat în lei. Prețul nu poate fi modificat.

-   Propunerea tehnica care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, termene de garanție, precum și alte informații considerate relevante. Cerințele prevăzute mai jos sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare.

Plata produselor se face prin transfer bancar, după recepția produselor și primirea facturii, în termen de 30 zile lucrătoare.

 

Descrierea produselor

 

Nr. Crt.

Denumirea produselor

UM

Cantitatea

1

Perforator (minim 30 coli)

buc

3,00

2

Capsator (minim 30 coli)

buc

3,00

3

Organizator A5 - 100buc/set

set

10,00

4

Cutter cu sistem de blocare (minim 3 bucăți)

buc

3,00

5

Instrumente de scris (25 CD/DVD marker negru, 25 text markere diverse culori (albastru, verde, galben, roz, portocaliu))

buc

50,00

6

Hartie A4 80g

buc

180,00

7

Tonner original HP LaserJet M4555 MFP

buc

5,00

8

Dosar negru plastic cu șină

buc

365,00

9

Biblioraft marmorat 8 cm

buc

100,00

TOTAL

 

 

Modul de întocmire a ofertei

Documentele se întocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior, închis si netransparent.

 

Pentru clarificări ne puteți contacta la adresa de e-mail sau pe fax: 0314 370015.