Lansarea proiectului „Centru de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice”

Lansarea proiectului „Centru de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice”

INSOFT Development & Consulting, cu sediul social în Strada Matei Basarab, nr.106, Bl.73, et.1, Ap.4 Bis, Sector 3, București, România, derulează, începând cu data de 09.04.2014, proiectul „CENTRU DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU REALITATEA VIRTUALĂ APLICATĂ INFRASTRUCTURILOR CRITICE” din cadrul polului de competitivitate „Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS”. Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. P019006/1778/09.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 34.363.785,87 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 23.059.492,51 lei (19.831.163,56 lei din FEDR și 3.228.328,95 lei din bugetul de stat).

Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată de 20 de luni.

Polul de competitivitate CREVIS cuprinde șapte proiecte, unul de investiții, patru de cercetare și două proiecte soft din care unul de management integrat și unul de informare, publicitate și diseminare.

Proiectul de investiții face parte integrantă din pachetul integrat al Polului de Competitivitate „Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice - CREVIS”, precum şi din strategia de dezvoltare a acestui pol.

Obiectivul proiectului „Centru de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice” constă în crearea centrului de realitate virtuală ce se va dezvolta în cadrul proiectului de investiții. Conform strategiei de dezvoltare a Polului de Competitivitate CREVIS, de centrul de realitate virtuală, vor beneficia toate proiectele de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare). Proiectul va facilita implementarea eficientă a activităților derulate în cadrul proiectelor de CDI, punând la dispoziție resurse pentru diversificarea serviciilor inovative furnizate.

Activitățile din cadrul proiectului vizează un domeniu strategic la nivel național cel al infrastructurilor critice, cu diferențiator clar în zona monitorizării obiectivelor izolate.