Lansarea proiectului „Managementul integrat al polului CREVIS”

Lansarea proiectului „Managementul integrat al polului CREVIS”

INSOFT Development & Consulting, cu sediul social în Strada Matei Basarab, nr.106, Bl.73, et.1, Ap.4 Bis, Sector 3, București, România, derulează, începând cu data de 09.04.2014, proiectul „MANAGEMENT INTEGRAT AL POLULUI CREVIS“. Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. P019006/1779/09.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management  a Programului Operaţional Sectorial, „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 852.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 840.000,00 lei (722.400,00 lei din FEDR și 117.600 lei din bugetul de stat).

Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată de 20 de luni.

Polul de competitivitate CREVIS cuprinde șapte proiecte, unul de investiții, patru de cercetare și două proiecte soft din care unul de management integrat și unul de informare, publicitate și diseminare.

Obiectivul proiectului „Management integrat al polului CREVIS” constă în realizarea managementului integrat al Polului de Competitivitate CREVIS, pe toată durata de implementare.

Proiectul „Management integrat al polului CREVIS” are rolul de a coordona eficient toate activitățile derulate în cadrul proiectelor ce fac parte din Polul de Competitivitate, în vederea dezvoltării unor structuri de afaceri bazate pe activităţi productive ce au scopul de a produce bunuri cu valoare adăugată cât mai mare şi de a genera competitivitate atât pe piaţa naţională cât şi pe cea internațională. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creşterea calităţii serviciilor privind activitatea administrativă a entităţii de reprezentare a Polului;
  • Monitorizarea integrată și coerentă a implementării proiectelor din cadrul Polului;
  • Coordonarea şi raportarea eficientă a activităţilor de implementare a proiectelor în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Polului;
  • Îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor asumați în toate proiectele din cadrul Polului;
  • Atingerea rezultatelor asumate prin celelalte proiecte din cadrul Polului.