Lansarea proiectului „Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România – CDI2”

Lansarea proiectului „Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România – CDI2”

INSOFT Development & Consulting, cu sediul social în Strada Matei Basarab, nr.106, Bl.73, et.1, Ap.4 Bis, Sector 3, București, România, derulează, începând cu data de 09.04.2014, proiectul „REALIZAREA UNEI PLATFORME INOVATIVE DE MONITORIZARE PENTRU OBIECTIVE IZOLATE DIN INFRASTRUCTURILE CRITICE DIN ROMÂNIA” din cadrul polului de competitivitate „Pol de competitivitate pentru creşterea productivităţii economice prin folosirea inovativă a realităţii virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS”. Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. P019003/1776/09.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.459.724,39 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.263.870,43 lei (3.666.928,57 lei din FEDR și 596.941,86 lei din bugetul de stat).

Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată de 20 de luni.

Obiectivul proiectului „Realizarea unei platforme inovative de monitorizare pentru obiective izolate din infrastructurile critice din România – CDI2” constă în reducerea la minimum a riscului de producere a unor accidente grave, cu impact ridicat asupra oamenilor și a mediului înconjurător, prin realizarea unei platforme inovative pentru monitorizarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România. Proiectul va pune accent pe identificarea și aplicarea de măsuri concrete de intervenție rapidă, încadrându-se astfel în strategia generală a Polului de Competitivitate, de creștere a securității în infrastructurile critice.

Platforma inovativă de monitorizarea va permite cuantificarea tuturor modificărilor de structură apărute, de-a lungul timpului, la anumite obiective izolate din infrastructurile critice din România. Monitorizarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice va sprijini de asemenea, dezvoltarea portofoliului de servicii şi pentru ceilalți parteneri din cadrul Polului de Competitivitate, permiţând abordarea de noi segmente de piaţă şi integrarea cu strategia naţională şi internaţională de asigurare şi securizare a infrastructurilor critice.

Proiectul reprezintă o componentă importantă și va contribui activ la atingerea obiectivului integrat de creştere a competitivităţii economice a Polului în ansamblu și a tuturor membrilor care fac parte din Polul de Competitivitate.

Mai multe informații despre proiect se pot obține vizitând site-ul: www.insoft-dc.ro, la tel. 0374.023.255, sau transmițând un mesaj la adresa de e-mail: pol@insoft-dc.ro