MEDSIS

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Acronim : MEDSIS

Solicitant : S.C. INSOFT Development&Consulting S.R.L.

Autoritatea contractantă : Ministerul Educaţiei Naţionale

Tip proiect : Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Nr. Proiect : 1456 / Cod SMIS – CSNR 43615

Valoarea totală a proiectului: 17.996.610 lei

Durata: 2013-2016 (33 luni)

Director de proiect : Conf. dr. Radu-Valer Gramatovici

Manager de proiect (INSOFT) : Oana Adriana Șoica

Persoana de contact a Beneficiarului este Oana Adriana Șoica, Manager de Proiect, telefon (+40) 756 018 601, fax 031/ 437.00.15, e-mail: office@insoft-dc.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.