Activități

Pe durata celor 33 de luni de implementare a proiectului, se vor derula următoarele activități principale:

  • Managementul proiectului - în curs
  • Realizarea soluției pilot (include elaborare specificații sistem) – finalizată
  • Experimentarea pilotului și definitivarea documentației – finalizată
  • Protejarea drepturilor de proprietate industrială – finalizată
  • Introducerea în producție a sistemului – în curs
  • Realizarea produsului – în curs
  • Activități de informare și publicitate –activitate în curs - anunț începere proiect - finalizat; anunț de finalizare proiect, sesiuni de comunicări și conferințe – planificate pentru perioada următoare;  broșuri, pliante, panouri, reclama pe site-uri web – finalizate.