Activităţi de informare şi publicitate

 

A fost publicat anunțul în presă  privind lansarea proiectului:

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”

 

Anunţ privind începerea activităţilor în cadrul proiectului MEDSIS
 

Bucureşti,  August 2013

 

INSOFT Development & Consulting derulează, începând cu data de 31.07.2013, proiectul “EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI ÎN SPITALE ȘI A ACCESULUI LA ACTUL MEDICAL PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT INOVATIV - MEDSIS“. Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 483/ 31.07.2013, încheiat cu Ministerul Educației Naționale - Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 17.996.610 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7.797.925 lei (6.472.277,75 lei din FEDR și 1.325.647,25 lei din bugetul de stat).

Proiectul se implementează în Municipiul București pe o durată de 22 de luni.

Obiectivul proiectului constă în creșterea gradului de inovare și mărirea productivității în cadrul INSOFT Development & Consulting, prin dezvoltarea unui produs inovativ complex, realizat în cadrul temei „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ”. Produsul ce va fi dezvoltat în cadrul proiectului va include elemente inovative ce vor facilita integrarea și interconectarea tuturor activităților medicale din spital şi ambulatoriul de specialitate, cu activitățile complexe de management și raportare, specifice domeniului medical. Astfel, produsul va susține creșterea transparenței și eficienței sistemului medical, prin contribuția pe care o va avea la gestionarea operativă a dosarului digital medical și a monitorizării în timp real a costurilor per pacient.

Mai multe informații despre proiect se pot obține vizitând site-ul: www.insoft-dc.ro, la tel. 037.402.32.55, sau transmițând un mesaj la adresa de e-mail: cercetare@insoft-dc.ro.

 

Date de contact:

Nume Prenume: Oana-Adriana ŞOICA

Funcție: Manager de proiect

INSOFT Development & Consulting

 

 

Descarcă model etichete pentru echipamente aici

Descarcă model etichete pentru consumabile IT aici

Descarcă broșură aici

Descarcă flyer aici