Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui produs inovativ complex, în cadrul temei „Eficientizarea managementului în spitale și a accesului la actul medical prin realizarea unui sistem informatic integrat inovativ”. Produsul va îngloba elemente inovative, ce vor contribui la integrarea și interconectarea tuturor activităților medicale din spital şi ambulatoriul de specialitate, cu activitățile complexe de management și raportare, specifice domeniului medical, facilitând urmărirea în timp real  a costurilor per pacient.

Din punct de vedere științific proiectul se axează pe o nouă abordare a cerințelor informatice din domeniul medical, bazată pe aplicarea conceptelor Balanced Scorecard în managementul activităţilor din spitale. Valoarea adăugată va fi rezultatul introducerii acestor concepte în structura sistemului informatizat şi al implementării celor mai noi tehnologii informatice, special concepute pentru dezvoltarea și utilizarea unor programe dedicate, ce pot fi accesate de un număr mare de utilizatori. Prin dezvoltarea soluţiei propuse se va facilita accesul continuu şi cuantificabil al pacienţilor la un act medical de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Dezvoltarea pe parcursul celor 33 de luni de implementare a proiectului, de activităţi inovative într-un domeniu specific al serviciilor de sănătate, cel al managementului informatizat al spitalelor, în toată complexitatea activităţilor medicale şi economice de urmărire a pacientului, rezultatele ştiinţifice și tehnologice obţinute urmând a contribui la dezvoltarea portofoliului românesc de cunoaştere și la creşterea vizibilităţii pe plan național și internaţional a cercetării ştiinţifice româneşti;
  • Îmbogățirea portofoliului oferit beneficiarilor și potențialilor beneficiari, cu un nou produs complex inovativ, în domeniul managementului spitalelor, cu elemente inovative legate de cunoaşterea permanentă a costurilor pe fiecare pacient și dezvoltarea ulterioară a cererilor instituționale legate de noi funcții specifice domeniului medical;
  • Crearea a 3 noi locuri de muncă pe durata implementării proiectului (dintre care minim 1 femeie);
  • Menținerea în cadrul societăţii a minim 20 locuri de muncă existente în perioada de durabilitate a proiectului;
  • Creșterea cifrei de afaceri a societăţii de la valoarea de 21.359.934 lei, până la valoarea de 38.516.182 lei, la sfârșitul perioadei de durabilitate a proiectului;
  • Sporirea capacității de cercetare/dezvoltare și inovare a solicitantului, atât în ceea ce privește calificarea resursei umane, cât și prin achiziție de active corporale și necorporale specifice activităților de cercetare/dezvoltare;
  • Diversificarea ofertei de produse inovative în domeniul sănătății, cu valoare adăugată mare.