Rezultate

Până la finalizarea proiectului se va avea în vedere obținerea următoarelor rezultate:


I. MANAGEMETUL PROIECTULUI
1. Managementul proiectului
Raport început activitate (1) - Finalizat
Raport final (1) – planificat pentru perioada următoare
Cerere prefinantare (1) – Finalizat
Cereri rambursare (9) – În curs, au fost depuse 9 cereri de rambursare
1.2. Monitorizarea și controlul activităților
Rapoarte progres (10) – În curs, au fost depuse 10 Rapoarte de progres
1.3. Audit financiar
Raport audit financiar – În curs

II. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ
2. Realizarea soluției pilot (include elaborare specificații sistem)
Document specificații (1) – Finalizat conform document Analiza cerințelor sistemului MEDSIS
Proiect prototip (1) – Finalizat conform document Proiectare prototip sistem MEDSIS
Prototip (1) – Finalizat  –conform livrabile Scenarii de testare, Rapoarte de implementare, Rapoarte de testare 
3. Experimentarea pilotului și definitivarea documentației
Raport experimentare internă (1) – Finalizat
Raport experimentare externă (1) – Finalizat
Raport compatibilizare (1) – Finalizat
Raport testare (1) – Finalizat
Aviz tehnic intern (1) – Finalizat, conform document Proces Verbal de Avizare tehnica interna a platformei Medsis

III. ALTE ACTIVITĂȚI DE INOVARE
4. Protejarea drepturilor de proprietate industrială
Documentație cerere brevet (1) –  finalizat - Depusă la OSIM
Documentație tradusă (1) – finalizat
Cerere brevet înregistrată (1) – finalizat - Depusă la OSIM

IV. ACTIVITĂȚI DE INTRODUCERE ÎN PRODUCȚIE A REZULTATELOR CERCETĂRII – DEZVOLTARII
5. Introducerea în producție a sistemului
Raport (1) - specifice pentru achiziția de active necorporale – Caiet de sarcini – achiziție reluată
Raport (1) - specifice pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente– S-a eliminat achiziția de utilaje, ca urmare a referatului de necesitate.
 

6. Realizarea produsului – activitate în curs
Documentație (1) – activitate în curs
Raport (1)- pregătire de fabricație – activitate în curs
Documentație revizuită (1) – activitate în curs
Raport (1) – punerea în funcțiune - activitate în curs
Raport (1) –exploatare rezultate - activitate în curs
Raport (1) - comercializare rezultate - activitate în curs

V. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE
Anunț în presă (1) –începere proiect - Finalizat
Anunț în presă (1)- finalizare proiect – planificat pentru perioada următoare
Autocolante (110) – Finalizat – 110 etichete pentru echipamente si consumabile
Broșuri (500) – Finalizat
Pliante (1480) – Finalizat
Raport reclame site-uri web (1) – Finalizat
Participare comunicare/conferință (1) – replanificat pentru perioada următoare