Polul de competitivitate CREVIS – unul dintre principalele proiecte de cercetare și dezvoltare din regiune

Polul de competitivitate CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa dedicat monitorizării și testării prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale a infrastructurilor critice.

Elaborarea, monitorizarea, controlul și securitatea infrastructurilor critice reprezintă la ora actuală o provocare majoră generată de dimensiunea și complexitatea acestui domeniu. În cadrul Polului de competitivitate CREVIS se urmărește creșterea productivității economice în domeniul infrastructurilor critice. E vizată de asemenea și gestionarea eficientă a tuturor provocărilor generate de interacțiunile multiple dintre acest sector și domeniile conexe.

În toamna anului 2014 au fost demarate lucrările pentru construcția centrului de cercetare-dezvoltare pentru realitatea virtuală aplicată infrastructurilor critice. Clădirea urmează să sprijine atingerea obiectivului principal al proiectului de investiții, de creștere a productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente și reprezintă o premieră pentru România. Centrul modern ce va fi inaugurat în această toamnă, va include atât spații dedicate cercetării-dezvoltării de soluții inovative, cât și spații dedicate organizării de evenimente.

Centrul funcțional de cercetare-dezvoltare va găzdui companii ce vor folosi tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

În cadrul Polului CREVIS sunt în curs de dezvoltare, 4 proiecte de cercetare derulate de operatori economici diferiți, un set de sisteme informatice pentru furnizarea de servicii în domeniul infrastructurilor critice de asigurare a securității prin monitorizare, de asigurare a mentenanței și a instruirii în vederea operării. Soluțiile informatice dezvoltate în cadrul proiectului vor contribui la evaluarea periodică și reducerea vulnerabilității elementelor infrastructurii critice, precum și la implementarea de măsuri eficiente de protecție. În cadrul acestor proiecte se vor implementa pe viitor funcționalități și servicii de valoare adăugată care folosesc cubul pentru realitate virtuală cu imersie.

În cadrul celor patru proiecte de cercetare din cadrul polului s-au finalizat activitățile de cercetare și stabilire a specificațiilor tehnice și se derulează etapa de dezvoltare a prototipurilor. Până la finalul anului 2015 este programată faza de experimentare care se va desfășura prin utilizarea cubului pentru realitate virtuală cu imersie.

Despre Polul de Competitivitate CREVIS

CREVIS are ca obiectiv creșterea productivității economice, în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare. În cadrul acestui centru vor fi folosite tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

Mai multe informații sunt disponibile la: www.crevis.ro,

https://plus.google.com/+CrevisRo/posts

https://www.facebook.com/pages/Pol-Crevis/467771630054343?ref=hl.