PRACSIS


 

 

Parteneriat pentru o carieră de succes în domeniul securității informațiilor și a sistemelor informatice

Acronim: PRACSIS

Solicitant: Universitatea Politehnica București

Autoritatea contractantă: CNDIPT (Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic) OI POSDRU – delegat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Tip proiect : Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”  

Nr. Proiect: 135813

Durata: 2014-2015 (18 luni)

Manager proiect: Prof.dr.ing. Petru-Lucian MILEA

Responsabil implementare stagiu de practică: Alexandru Sofronia


Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă atât în susţinerea tranziţiei studenţilor din cadrul UPB către viaţă activă în domeniul securității informațiilor și a sistemelor informatice, cât şi în asigurarea pe termen lung pentru aceşti studenţi a unei cariere de succes.

În cadrul proiectului există un parteneriat interactiv între UPB, un partener de cercetare (ICIA - www.racai.ro) şi unul industrial (INSOFT Development & Consulting - www.insoft-dc.ro), cu expertiză şi cu dotări tehnice de ultimă generaţie în domeniul vizat de proiect, pentru a spriini tranziţia de la şcoală la viaţă activă a studenţilor din grupul ţintă.

Parteneriatul va oferi multiple interacţiuni informale între studenţii din grupul ţintă şi specialiştii din domeniul securității informațiilor și a sistemelor informatice, prin sesiunile de informare şi workshop-urile ce vor fi realizate în cadrul acestui proiect.

Activităţile de consiliere şi orientare profesională din cadrul proiectului vor ajuta grupul ţintă să-şi identifice propriile nevoi şi înzestrări profesionale şi să cunoască cerinţele şi oportunităţile pieţei muncii în domeniul în care vor activa după terminarea studiilor. Activităţile proiectului vor contribui astfel la orientarea participanţilor către o carieră în mediul universitar, de cercetare sau de producţie, conform înclinaţiilor vocaţionale ale acestora.
Studenții care vor opta pentru o carieră în industrie, respectiv în cercetare, vor fi susţinuţi prin organizarea unor stagii de practică specifice domeniului securității informațiilor și a sistemelor informatice la Partenerul 1 (INSOFT - partenerul industrial), respectiv Partenerul 2 (ICIA - Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială "Mihai Drăgănescu", partenerul de cercetare). Stagiile de practică la partenerii din cadrul proiectului îi vor ajuta pe studenţi să-şi dezvolte toate abilităţile practice necesare angajării în domeniul lor de studiu / activitate, după terminarea studiilor universitare.

Pe termen lung, aceste activităţi vor asigura studenţilor din grupul ţintă şansa şi sprijinul necesar realizării unei cariere profesionale de succes în domeniul securității informațiilor și a sistemelor informatice.

Pentru mai multe informații accesați: http://pracsis.upb.ro/.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.