S-a lansat proiectul INSAV

INSOFT Development & Consulting derulează, începând cu data de 31.07.2013, proiectul “Sistem avansat de monitorizare destinat reducerii pierderilor în transportul utilităților de interes strategic, bazat pe infrastructură tic și supraveghere aeriană autonomă - INSAV“.
Sistem avansat pentru reducerea pierderilor în transportul utilităților de interes strategic, bazat pe infrastructura IT și supraveghere aeriană autonomă  
 
Acronim : INSAV
 
Solicitant : S.C. InSoft Development&Consulting S.R.L. (INSOFT)
 
Autoritatea contractantă : Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) 
 
Tip proiect : Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.3.3: Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor
 
Nr. Proiect : 1752 / Cod SMIS – CSNR 47532
 
Durata: 2013-2015 (21 luni)
 
Director de proiect : Prof. univ. dr. Nicolae Jula
 
Manager de proiect (INSOFT) : Răzvan Ciobanu
 
Responsabil tehnic: Catălin CEPIȘCĂ
 
Scurtă descriere a proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui produs complex IT&C destinat monitorizării aeriene a reţelelor ce transportă energie, petrol și gaze, în scopul detectării automate a defectelor şi a evaluării consecinţelor acestora.
În reţelele naționale apar adesea pierderi semnificative iar rezultatul urmărit prin implementarea acestui proiect constă în îmbunătățirea semnificativă a proceselor de monitorizare și control şi dezvoltarea resurselor umane implicate în activități specifice.
Aspecte inovative:

  • un proces de prelucrare de semnal şi de imagini pentru depistarea defectelor;
  • sisteme inovative de transmisie a datelor între sol şi suportul de zbor;
  • comanda automată a zborului pe baza hărţilor implementate la fiecare acţiune;
  • semnalizarea defectelor și revenirea automată a sistemului aerian autonom în zona defectelor;
  • implementarea inovativă a unor algoritmi de apreciere a pierderilor din rețele pe baza rezultatelor monitorizării;
  • crearea unui portal care să conţină informații de la fiecare sistem în parte.

Inovarea apare din introducerea unor soluţii de achiziţii date de la senzori inteligenţi şi camere video în vizibil şi UV, a unor prelucrări de imagine special concepute pentru fiecare aplicaţie, a posibilităţii de detectare a defectelor pe linii şi realizarea corelaţiilor cu valoarea pierderilor corespunzătoare, a unor soluţii de comandă a platformei de zbor cu urmărirea automată a traseelor şi revenire tot automată în caz de depistare defect.