S.C. INSOFT Development & Consulting SRL din București anunţă finalizarea proiectului „Prezență on-line, competitivitate crescută!”

S.C. INSOFT Development & Consulting SRL din București anunţă finalizarea proiectului„Prezență on-line, competitivitate crescută!”

S.C. INSOFT Development & Consulting S.R.L., cu sediul în București, sector 3, Strada Matei Basarab Nr. 106, bl. 73, etaj 1, ap. 4 bis, anunță finalizarea activităților și a implementării proiectului „Prezență on-line, competitivitate crescută!”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1679/332 din 30.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului a fost de 559.998,38  lei, fără TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 328.835,32 lei fără TVA.

Proiectul s-a implementat în localitatea București pe o perioadă de 11 luni, începând cu 03.01.2014.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității firmei INSOFT Development & Consulting prin dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic de transpunere în mediul online a activității proprii, sistem care cuprinde și soluții de comerț electronic.

Rezultatele proiectului: dezvoltarea unui sistem tip e-commerce (platformă pentru comerț electronic, magazin on-line), achiziția de echipamente hardware și software, instruirea a 30 de utilizatori și a unui administrator din cadrul firmei pentru utilizarea, respectiv administrarea eficientă a acestui sistem. Fiecare componentă a contribuit la atingerea obiectivelor proiectului, la creșterea cifrei de afaceri și a competitivității companiei INSOFT, pe piața de IT&C.

Magazinul on-line ce poate fi accesat la adresa http://www.insoft-dc.ro/e-commerce/ se adresează unor categorii diverse de beneficiari –elevi, cadre didactice, studenți, angajați, companii private, universități, școli, instituții din administrația publică etc. Din magazinul on-line se pot achiziționa cursuri de eLearning pentru copii, cursuri de eLearning pentru adulți, soluții software la cheie dar și servicii IT specifice. Resursele educaționale disponibile online vor sprijini atât educația elevilor și studenților, cât și a adulților, sistemul contribuind activ la promovarea dezideratelor strategiei Europa2020 referitoare la învățarea non formală și informală în vederea obținerii de noi competențe utile pentru o mai bună ocupare a forței de muncă.

Sistemul de e-commerce contribuie activ la creșterea vizibilității companiei INSOFT Development & Consulting în mediul on-line, la facilitarea accesului potențialilor clienți la produsele și serviciile oferite de companie și în final la creșterea vânzărilor.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Florența Simion – Persoană de contact, monitorizare proiect

Telefon: (+40) 374 023 255; Fax: (+40) 314 370 015