S.C. INSOFT Development & Consulting SRL din București anunţă începerea proiectului „Prezență on-line, competitivitate crescută!

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
 
S.C. INSOFT Development & Consulting SRL din București, cu sediul în București, sector 3, Strada Matei Basarab Nr. 106, bl. 73, etaj 1, ap. 4 bis, derulează, începând cu data de 30.12.2013, proiectul „Prezență on-line, competitivitate crescută!”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1679/332 din 30.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).
 
Valoarea totală a proiectului este de 694.397,97  lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 328.835,32 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 271.946,81 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 56.888,51 lei, iar  valoarea neeligibilă a proiectului este de 154.598,88 lei.
 
Proiectul se va implementa în localitatea București, pe o durată de 12 luni.
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității companiei INSOFT Development & Consulting prin dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic de transpunere în mediul online a activității proprii, sistem care să cuprindă și soluții de comerț electronic. Astfel, viitorul sistem informatic va facilita accesul la conținut educațional interactiv, unor categorii multiple de beneficiari finali. Resursele educaționale disponibile online vor sprijini atât educația elevilor și studenților, cât și a adulților, sistemul urmând să contribuie activ la promovarea dezideratelor strategiei Europa2020 referitoare la învățarea nonformală și informală în vederea obținerii de noi competențe, utile pentru o mai bună ocupare a forţei de muncă.