Se lansează www.crevis.ro - website dedicat Polului de Competitivitate CREVIS

Se lansează www.crevis.ro - website dedicat Polului de Competitivitate CREVIS

www.crevis.ro își propune să fie o sursă de informații actuale despre Polul de Competitivitate CREVIS. Prin intermediul site-ului se va asigura promovarea polului și creșterea vizibilității activităților derulate, a produselor și serviciilor dezvoltate, cu scopul creării de noi legături de afaceri sau în mediul academic.

Conceptul website-ului a fost adaptat plecând de la obiectivele vizate de proiect și a fost dezvoltat pe o structură clară și ușor de urmărit pentru publicul larg. Acesta este împărțit în mai multe secțiuni care cuprind proiectele din cadrul polului, informații despre parteneri, precum și știri sau anunțuri de ultimă oră, urmând să includă și o galerie cu resurse foto și video. De asemenea, www.crevis.ro va asigura promovarea şi diseminarea rezultatelor obținute prin implementarea proiectelor din cadrul polului de competitivitate – CREVIS.

Astfel, prin intermediul site-ului, publicul larg dar și grupurile țintă vizate de proiect vor avea acces facil la toate informațiile de interes din cadrul Polului de Competitivitate CREVIS.

Prin implementarea acestui website, se va asigura vizibilitatea activităților desfășurate și promovarea produselor inovative (sistemelor) realizate, având ca efect creşterea productivităţii polului și implicit a organizațiilor partenere, prin alinierea la obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

Despre Polul de Competitivitate CREVIS

Polul de Competitivitate – CREVIS, este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Polul de Competitivitate – CREVIS este compus din 7 proiecte implementate de 13 parteneri: 11 IMM-uri și 2 universități:

  •  1 proiect de investiții;
  •  4 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, orientate spre dezvoltarea de produse și servicii inovative;               
  •  2 proiecte interconectate (soft) – management integrat și informare, publicitate și diseminare.

Polul de Competitivitate – CREVIS  urmărește creșterea productivității economice în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare, care urmează să folosească tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea securității obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.

De asemenea, prin utilizarea realității virtuale și augmentate, a tehnologiei de ultimă generație, împreună cu software de monitorizare și comunicații în timp real, va fi dezvoltată o gamă de produse și servicii pentru sectorul infrastructurilor critice, care va viza: asistență în asigurarea securității, mentenanță și monitorizare de la distanță și instruirea personalului.

Mai multe informații despre proiect se pot obține vizitând site-ul: www.crevis.ro, sau transmițând un mesaj la adresa de e-mail: crevis@insoft-dc.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.